Thông báo lịch phục vụ Tết Dương lịch 2024

Từ ngày 30/12/2023 (thứ 7) đến ngày 01/01/2024 (thứ 2): Các phòng đọc, mượn đóng cửa không phục vụ. Từ ngày 02/01/2024 (thứ 3): Các phòng đọc, mượn phục vụ bạn đọc bình thường.

Trung tâm Truyền thông và Tri thức số thông báo lịch phục vụ dịp Tết Dương lịch 2024 như sau:
• Từ ngày 30/12/2023 (thứ 7) đến ngày 01/01/2024 (thứ 2): Các phòng đọc, mượn đóng cửa không phục vụ.
• Từ ngày 02/01/2024 (thứ 3): Các phòng đọc, mượn phục vụ bạn đọc bình thường; phục vụ ngoài giờ tại 04 phòng đọc 402, 411, 419, 526. Thời gian phục vụ:
            Thứ 2 - thứ 6:      08h00 - 21h00
            Thứ 7, Chủ nhật:  08h00 - 16h00
Trân trọng thông báo,
TT TRUYỀN THÔNG VÀ TRI THỨC SỐ