Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024

Trung tâm Truyền thông và Tri thức số trân trọng thông báo tới Quý Thày/ Cô, các em sinh viên toàn Đại học và bạn đọc lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương như sau:

Trung tâm Truyền thông Tri thức số trân trọng thông báo tới Quý Thày/ , các em sinh viên toàn Đại học bạn đọc lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương như sau:

  • Thời gian nghỉ: Thứ 5, ngày 18/4/2024 (ngày 10/3 Âm lịch
  • Thời gian làm việc trở lại: Thứ 6, ngày 19/4/2024 

Trân trọng thông báo

Trung tâm truyền thông Tri thức số