Câu hỏi thường gặp về Tài nguyên số

Câu 1: Bạn đọc thể truy cập trang Tài nguyên số số từ đâu?

  • Trả lời: Bạn đọc thể truy cập trang Tài nguyên số từ bất kỳ máy tính, điện thoại, … có kết nối mạng internet 

Câu 2: Cách đăng nhập vào Trang Tài nguyên số? 

Cách 1: Đăng nhập tại trang Tài nguyên số https://dlib.hust.edu.vn

  Sinh viên ĐHBK HN: Chọn đăng nhập bằng tài khoản MS Office 365 (HUST),  Email tên nhà cung cấp là: hust.edu.vn 

  Bạn đọc ngoài ĐHBKHN: Chọn Đăng nhập bằng tài khoản Tài nguyên số được Trung tâm Truyền thông và Tri thức số cấp 

Cách 2: Đăng nhập từ Cổng thông tin sinh viên ĐHBK HN https://ctt.hust.edu.vn/

Câu 3: Quyền lợi của bạn đọc ĐHBK HN

  • Tham khảo toàn văn các tài liệu: Bài giảng; Giáo trình; Luận án; Luận văn 

  • Tham khảo toàn văn và tải về các tài liệu học liệu mở 

  • Tham khảo tài liệu ngoại văn tại các cơ sở dữ liệu trực tuyến

 Câu 4: Các gợi ý tìm kiếm tài liệu tại trang Thư viện số? 

  • Tìm kiếm tài liệu theo từ khóa bất kỳ 

  • Tìm kiếm tài liệu theo Nhan đề, tác giả, năm xuất bản, chủ đề, Người hướng dẫn (luận văn, luận án)

 

 

Tiếng Việt