Chính sách phục vụ bạn đọc tại trang Thư viện số

1. Đối với bạn đọc ĐHBK HN đã được cấp tài khoản MS Office365 : Được đọc trực tuyến toàn văn tài liệu Tài nguyên số trong thời gian học tập và làm việc tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

2. Đối với các thư viện thành viên và thư viện liên kết: theo biên bản thỏa thuận giữa các đơn vị

3. Đối với bạn đọc ngoài trường: Xem thông tin thư mục và tóm tắt tài liệu . 

 

Tiếng Việt