Hướng dẫn nộp lưu chiểu Luận văn thạc sĩ

1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

 + Buổi sáng: Từ 8h00 đến 12h00

 + Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h30

 Địa điểm: Phòng 304A (tầng 3), Tòa nhà Tạ Quang Bửu

2. QUY TRÌNH NỘP LUẬN VĂN

Bước 1: HVCH chuẩn bị bản in và bản mềm theo Mẫu: QUY ĐỊNH HÌNH THỨC LUẬN VĂN 

          + Bản in: 01 bản in luận văn đã chỉnh sửa sau bảo vệ, có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn và Chủ tịch hội đồng.

           + Bản mềm: 01 file mềm luận văn có (có nội dung trùng với bản in) và 01 file tóm tắt (file lưu ở dạng Docx hoặc PDF), không đặt Password, mã hóa hoặc các chương trình bảo vệ.

Bước 2: HVCH nộp file đến Trung tâm Truyền thông & tri thức số: TẠI ĐÂY

Bước 3: Nộp bản in và lấy giấy biên nhận

            + Trực tiếp: Tại phòng 304A – Tòa nhà TQB

            + Từ xa: Gửi tài liệu in kèm 02 GIẤY BIÊN NHẬN đã có chữ ký của tác giả qua bưu điện đến Trung tâm Truyền thông và Tri thức số. Sau khi nhận, Trung tâm TTTTS sẽ gửi Giấy biên nhận về Viện chuyên ngành.

            + Nộp hộ: Người nộp hộ cần mang theo tài liệu in kèm 02 GIẤY BIÊN NHẬN đã có chữ ký của tác giả.

Trung tâm TT&TTS hỗ trợ chuẩn hóa luận văn theo quy định của Đại học. Học viên có nhu cầu đăng ký TẠI ĐÂY

Thông tin hỗ trợ: ĐT: (024) 869 2243 Hotline 090 4475 291; Email: tvtqb@hust.edu.vn  

 

 

 

 

Tiếng Việt