Tin tức

  • 16/07/2024
    Vào mùa hè năm 1956, trong một cuộc hội thảo tại Đại học Darthmouth, lĩnh vực nghiên cứu về AI đã được đưa ra thảo luận. Qua đó, người ta cho rằng trong tương lai, một cỗ máy...
  • 12/07/2024
    Từ ngày 15/7/2024, Thư viện phục vụ phòng mượn giáo trình 111 và 02 phòng đọc chuyên ngành trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Trang

Bản đồ