Giờ phục vụ

1. Các phòng đọc, phòng mượn phục vụ bạn đọc làm việc trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6; thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ nghỉ.

  • Sáng:   08h00 – 12h00
  • Chiều: 13h30 – 17h30

Lưu ý:

 Phòng mượn giáo trình (P.111): Sáng thứ 3 và sáng thứ 6 hàng tuần không phục vụ dịch vụ mượn trả tài liệu để kiểm kê và làm công tác nghiệp vụ

 Phòng tự học 301, 303, 401, 418: Mở cửa ngoài giờ - Thời gian mở cửa: từ 8h00- 19h00 (cả ngày thứ 7, chủ nhật)

2. Lịch phục vụ ngoài giờ với 04 phòng đọc chuyên ngành P.402, P.411, P.419, P.526: sẽ theo thông báo chi tiết trên website vào giai đoạn thi cao điểm.

  • Từ Thứ 2 đến Thứ 6:  08h00 – 21h00
  • Thứ 7, Chủ nhật:        08h00 – 16h00
Tiếng Việt