Video hướng dẫn sử dụng bộ phận thư viện - Trung tâm Truyền thông và Tri thức số

1. HƯỚNG DẪN KHAI THÁC DỊCH VỤ ĐỌC TÀI LIỆU TẠI CHỖ

Video giới thiệu vị trí, loại hình tài liệu và quy trình sử dụng các phòng đọc tại Trung tâm Truyền thông và Tri thức số

2. HƯỚNG DẪN KHAI THÁC DỊCH VỤ MƯỢN TÀI LIỆU VỀ NHÀ

Video hướng dẫn vị trí cũng như quy trình mượn trả tài liệu tại phòng mượn giáo trình và phòng mượn sách tham khảo của Trung tâm Truyền thông và Tri thức số

3. QUY TẮC SẮP XẾP TÀI LIỆU BỘ PHẬN THƯ VIỆN- TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ TRI THỨC SỐ

Nhằm giúp bạn đọc tìm chính xác tài liệu trên giá, Video giới thiệu quy tắc sắp xếp tài liệu tại các phòng đọc, phòng mượn của Trung tâm Truyền thông và Tri thức số

4. HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM TÀI LIỆU 

Video hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu của Trung tâm Truyền thông và Tri thức số - Đại học Bách Khoa Hà Nội tại trang libopac.hust.edu.vn

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN BẠN ĐỌC

Video hướng dẫn cách kiểm tra tài khoản mượn trả tài liệu của Trung tâm Truyền thông và Tri thức số, thay đổi mật khẩu, lấy lại mật khẩu và gia hạn tài liệu tại website http://libopac.hust.edu.vn

6. GIỚI THIỆU CHUNG VÀ NỘI QUY CỦA TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ TRI THỨC SỐ

Video giới thiệu lịch sử hình thành Trung tâm Truyền thông và Tri thức số, cơ cấu tổ chức, nội quy, quy định chung và các sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm Truyền thông và Tri thức số.

Tiếng Việt