Biểu mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung tài liệu

Bạn đọc có thể gửi yêu cầu bổ sung tài liệu cho Trung tâm Truyền thông và Tri thức số bằng các cách sau:

Cách 1: Điền trực tiếp vào biểu mẫu sau (trong trường hợp số lượng tài liệu yêu cầu ít):

Form online: Phiếu yêu cầu bổ sung tài liệu

Cách 2: Tải xuống biều mẫu phía dưới, điền thông tin và gửi lại cho cán bộ Trung tâm Truyền thông và Tri thức số tại các phòng phục vụ hoặc gửi qua email dưới đây (với số lượng tài liệu yêu cầu tương đối nhiều).

Download biểu mẫu tại đây: TV.QT01.BM01 Phiếu yêu cầu bổ sung tài liệu 

Mọi thắc mắc về yêu cầu bổ sung tài liệu, bạn đọc có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

Bộ phận Bổ sung, Phòng Xử lý thông tin - P.304A Tòa nhà Tạ Quang Bửu.

ĐT: (024) 3869 4227

Email: tvtqb@hust.edu.vn

Tiếng Việt