Hướng dẫn quản lý tài khoản bạn đọc

1. Hướng dẫn reset mật khẩu: Cho lần đầu đăng nhập hoặc quên mật khẩu

B1: Truy cập link: https://libopac.hust.edu.vn/

B2: Chọn đăng nhập

B3: Từ giao diện đăng nhập, chọn “Quên mật khẩu”

B4: Nhập tên đăng nhập = MSV/Mã CB, Email HUST -> bấm Gửi

Lưu ý: Mã CB viết liền không chấm VD: 0020350048

Hệ thống sẽ gửi một đường dẫn reset lại mật khẩu tới Email mà bạn đã  cung cấp

B6: Check maikl, click vào đường dẫn

Bước 7: Nhập MSSV/CB, mật khẩu mới vào các ô tương ứng để thay đổi mật khẩu

2. Đăng nhập và xem thông tin tài khoản

B1: Truy cập link: https://libopac.hust.edu.vn/

B2: Chọn đăng nhập

B3: Gõ Username = Mã SV/Mã CB (viết liền bỏ dấu chấm), Password -> “Đăng nhập”

LƯU Ý: Nếu muốn thay đổi mật khẩu -->  Lựa chọn “thay đổi mật khẩu” --> Nhập các thông tin tương ứng (tên đăng nhập, mật khẩu cũ, mật khẩu mới, xác nhận pass mới) -> bấm Gửi

 

Tiếng Việt