Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu qua OPAC

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU - TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ TRI THỨC SỐ
 
1.     MỤC LỤC THƯ VIỆN
 
Có 2 cách tìm kiếm tài liệu tại Trung tâm Truyền thông và Tri thức số:
 
-        Cổng thông tin của Trung tâm truyền thông và Tri thức số
 
-        Hoặc vào trang http://libopac.hust.edu.vn/
 
 
-        Nhập từ khóa/nhan đề/tác giả/chủ đề,... vào ô tìm kiếm và Enter
 
C1: Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm trên Cổng thông tin
 
 
 
C2: Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm của trang libopac
 
 
 
Kết quả tìm kiếm hiển thị như sau:
 
 
 
Trong đó:
 
-        Barcode: Mã vạch của tài liệu, chính là ID của tài liệu đó
 
-        Call No.: Mã xếp giá của tài liệu, bao gồm ký hiệu phân loại, chỉ số Cutter, số thứ tự tập (nếu có), năm xuất bản
 
-        Status: Tình trạng tài liệu
 
-        Location: Vị trí của tài liệu trong Trung tâm TTTTS
 
Có thế tìm kiếm nâng cao bằng cách sử dụng nhiều từ khóa kết hợp với các toán tử:
 
 
Kết quả tìm được là:
 
 
Click vào tài liệu cần tìm sẽ hiển thị biểu ghi về tài liệu đó và chi tiết tình trạng của từng copy:
 
 
Trong đó:
 
-   Imprint: Địa điểm, nhà xuất bản, năm xuất bản
 
-   Rating: Số sao
 
-   Description: Mô tả tài liệu
 
-   Summary: Tóm tắt nội dung tài liệu đó
 
-   Subject: Chủ đề của tài liệu
 
-   Added Author: Tác giả bổ sung (nếu có)
 
-   ...
 
Bạn đọc có thể dựa vào tình trạng tài liệu để biết được mình có quyền mượn về nhà hay không:
 
Chỉ có các tài liệu trong phòng mượn giáo trình (P.111) và phòng mượn sách tham khảo (P.102) mới có thể được mượn về nhà.
 
- Nếu tài liệu có trạng thái và  “Available”: Có nghĩa rằng tài liệu đang rảnh và sẵn sàng tại Trung tâm TTTTS. Bạn có thể đến Trung tâm TTTTS mượn tài liệu.
 
- Nếu tài liệu có trạng thái là “DUE + ngày tháng” (*): Có nghĩa là tài liệu đang được ai đó mượn và ngày phải trả về Trung tâm TTTTS là ngày (*). Vậy, sau ngày này bạn có thể vào trang libopac để tìm kiếm lại, nếu trạng thái tài liệu đã trở về “Available” thì bạn có thể lên Trụng tâm TTTTS để mượn.
 
- Ngoài ra nếu bạn thấy tài liệu ở một trong các trạng thái dưới đây thì bạn cũng không thể mượn tài liệu:
 
  + Lib Use Only: Nghĩa là tài liệu không cho mượn.
 
  + Missing: Đang thất lạc/mất
 
  + Damaged: Đang bị hư hỏng
 
Các tính năng khác ở trang tìm kiếm:
 
-   Add marked to bag: thêm các tài liệu đánh dấu vào giỏ hàng
 
-   Add all on page: thêm các tài liệu của trang kết quả tìm kiếm vào giỏ hàng
 
-   Add  to my lists: thêm các tài liệu đánh dấu vào danh sách
 
-   View bag: Xem lại giỏ hàng
 
-   Empty bag: Làm trống giỏ hàng(xóa các tài liệu trong giỏ hàng)
 
Với giỏ hàng thì bạn đọc có thể xem, sửa, tạo list, xuất danh sách để save file xuống máy tính hoặc gửi email cho mình hoặc người khác.
 
 
 
Các bạn có thể tham khảo video hướng dẫn tìm kiếm tài liệu tại đây:
 
Tiếng Việt