Hướng dẫn nộp lưu chiểu Luận án tiến sĩ

 1. 1THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

  Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

   + Buổi sáng: Từ 8h00 đến 12h00

   + Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h30

   Địa điểm: Phòng 304A (tầng 3)- Tòa nhà Tạ Quang Bửu

  2.  SỐ LƯỢNG

  - Bản in: là bản hoàn thiện, có xác nhận của Người hướng dẫn khoa học và Hội đồng đánh giá luận án thông qua 

  - Bản mềm: 01 đĩa CD (có vỏ + bìa đĩa), bao gồm:

  + Nội dung luận án bản chính (từ trang bìa đến hết phần phụ lục)

  + Tóm tắt luận án

  - Lưu file ở định dạng Docx hoặc PDF, không đặt Password, mã hóa hoặc các chương trình bảo vệ;

  - Xem chi tiết HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN ÁNPhụ lục Trình bày Bìa luận án

  3.   HÌNH THỨC

  - Nộp trực tiếp: Tại phòng 304A – Tòa nhà TQB

  - Nộp từ xa: Gửi tài liệu (01 bản in + 1 đĩa CD) cùng 02 GIẤY BIÊN NHẬN LUẬN ÁN đã có chữ ký của tác giả qua bưu điện đến Trung tâm Truyền thông và Tri thức số. Sau khi nhận, Trung tâm TTTTS sẽ gửi Giấy biên nhận về Viện chuyên ngành.

  - Nộp hộ: Người nộp hộ cần mang theo tài liệu (01 bản in + 1 đĩa CD) và 02 GIẤY BIÊN NHẬN LUẬN ÁN có chữ ký của tác giả đến Trung tâm Truyền thông và Tri thức số. Sau khi nhận, Trung tâm TTTTS sẽ gửi Giấy biên nhận cho người nộp hộ.

  Thông tin liên hệ:

 2. ĐT: 024 2215 3287; Hotline 090 4475 291; Email: tvtqb@hust.edu.vn  

 

Tiếng Việt