Nội quy bộ phận Thư viện - Trung tâm Truyền thông và Tri thức số

Bạn đọc vào bộ phận Thư viện phải thực hiện các nội quy của Trung tâm Truyền thông và Tri thức số:

1. Xuất trình thẻ hợp lệ và nộp thẻ cho thủ thư khi vào phòng đọc. Tuyệt đối không dùng thẻ của người khác.

Thẻ hợp lệ bao gồm:

  • Thẻ cán bộ ĐHBKHN
  • Thẻ sinh viên ĐHBKHN
  • Thẻ học viên cao học/Thẻ nghiên cứu sinh ĐHBKHN
  • Thẻ bạn đọc.

2. Giữ gìn trật tự và an toàn trong thư viện: đi nhẹ, nói khẽ, không hút thuốc lá, không mang chất cháy, chất nổ vào Trung tâm TTTTS.

3. Không ăn uống, không sử dụng điện thoại di động trong phòng đọc.

4. Giữ gìn vệ sinh chung: không vứt rác, giấy nháp ra sàn nhà. Phải vứt rác vào nơi quy định.

5. Giữ gìn mỹ quan trong Trung tâm TTTTS: không viết, vẽ lên mặt bàn, lên tường, không ngồi gác chân lên ghế.

6. Không mang cặp, túi vào Trung tâm TTTTS, phải gửi tại quầy gửi đồ trước khi vào Trung tâm TTTTS.

7. Không được phép giữ chỗ. Bạn đọc khác có quyền lấy chỗ nếu chỗ đó trống quá 15 phút.

8. Tại các phòng đọc tự chọn, mỗi lần đọc chỉ được chọn tối đa 02 cuốn sách, hoặc 02 tờ báo, hoặc 01 loại tạp chí (01 năm), đọc xong phải để đúng nơi quy định rồi mới được rút tài liệu khác đọc tiếp

9. Không mang sách ra khỏi phòng đọc. Nếu bạn đọc cần sao chụp tài liệu xin làm thủ tục với thủ thư.

10. Khi sử dụng máy tính tra cứu: nghiêm cấm vào các website không lành mạnh; tuyệt đối không cài các chương trình, phần mềm, mật khẩu vào máy tính trong Trung tâm TTTTS.

11. Bạn đọc nào vi phạm nội quy, tùy theo mức độ mà có hình thức xử lý thích hợp.

Tiếng Việt