Câu hỏi thường gặp về Tài nguyên số

Câu 1: Trang Tài nguyên số có thể truy cập bng  những loại thiết b nào?

  • Trả lời: Bạn đọc có thể truy cập trang Tài nguyên số bằng các thiết bị như máy tính, điện thoại, … có kết nối mạng internet

Câu 2: Cách thđăng nhp vào trang Tài nguyên s?

Cách 1: Đăng nhập trang Tài nguyên số tại địa chỉ: https://dlib.hust.edu.vn/

Chọn phương thức đăng nhập:

  • Sinh viên ĐHBK HN chọn Đăng nhập bằng tài khoản MS Office 365 (HUST) và điền tài khoản là email do ĐHBK HN cấp, có tên miền là @hust.edu.vn.
  • Bạn đọc ngoài ĐHBK HN chọn Đăng nhập bằng tài khoản Dspace và điền tài khoản là email do Trung tâm Truyền thông và Tri thức số cấp.

Cách 2: Đăng nhập từ Cổng thông tin sinh viên ĐHBK HN https://ctt.hust.edu.vn/

Xem thêm:  HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP TRANG TÀI NGUYÊN SỐ

Câu 3: Quyn li ca người dạy, người học ĐHBK HN khi truy cp trang Tài nguyên s?

  • Đọc toàn văn các tài liệu: Bài giảng/ Giáo trình điện tử; Luận án tiến sĩ; Luận văn thạc sĩ; Ấn phẩm thông tin tóm tắt
  • Đọc và tải toàn văn các tài liệu học liệu mở
  • Đọc hoặc tải tài liệu ngoại văn trên các cơ sở dữ liệu trực tuyến

 Câu 4: Các gi ý tìm kiếm tài liu ti trang Tài nguyên s?

  • Tìm kiếm tài liệu theo từ khóa bất kỳ
  • Tìm kiếm tài liệu theo Nhan đề, tác giả, năm xuất bản, chủ đề, Người hướng dẫn (đối với luận văn, luận án)

 Xem thêm:  HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM NHANH TÀI LIỆU SỐ

Thông tin tư vấn vui lòng liên hệ: 

Email: tttts@hust.edu.vn , tvtqb@hust.edu.vn 

Số điện thoại: 024 3869 2243 hoặc 024 2215 3287
 
 
 
Tiếng Việt