Science Direct

  • Link truy cập: Science Direct

    • Science Direct là nguồn thông tin thiết yếu đối với công tác nghiên cứu và đào tạo. Đây là bộ sưu tập toàn văn bao trùm các tài liệu khoa học nòng cốt với nhiều tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao. Bộ CSDL danh tiếng này là sản phẩm Elsevier, một công ty lớn nhất thế giới về cung cấp thông tin khoa học, kỹ thuật và y tế.
    • Science Direct hiện nay có hơn 5 triệu bài viết toàn văn và mỗi năm tăng thêm ½ triệu bài, bao quát 24 lĩnh vực khoa học và công nghệ. Số tạp chí được phản biện lên tới trên 2500 đầu tên.
  • Thời gian truy cập: đến tháng 31/08/2024

  • Phạm vi truy cập: Trong ĐHBKHN và ngoài ĐHBKHN

  • Tài khoản đăng nhập: Mã số sinh viên / Mã số cán bộ của ĐHBKHN (Bạn đọc tham khảo thêm tại Hướng dẫn quản lý tài khoản bạn đọc)

  • Link Hướng dẫn sử dụng HD Sciencedirect

Liên hệ hỗ trợ: tvtqb@hust.edu.vn

Trung tâm Truyền thông và Tri thức số có thể cung cấp toàn văn tài liệu và danh mục tài liệu của CSDL này qua Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu. Bạn đọc sử dụng dịch vụ vui lòng gửi Phiếu yêu cầu TẠI ĐÂY